Resevillkor

Resevillkor


Nedan presenteras de särskilda resevillkor som reglerar avtalet mellan resenären och researrangören. Dessa särskilda resevillkor ersätter och/eller kompletterar i förekommande fall de Allmänna Resevillkor som har tagits fram av Konsumentverket i samarbete med branschförbunden.


Särskilda Resevillkor


Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är fr. 1500 kr per person beroende på resa och skall vara RoS Konsult till handa senast 20 dagar efter bokandet av resan. Anmälningsavgiften dras av vid resans slutbetalning.

Vid bokning senare än 30 dagar före avresan ska hela resans pris betalas omgående.


Slutbetalning

Slutbetalning för resan skall vara Ros Konsult tillhanda senast 30 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Om inte betalning för resan kommit RoS Konsult tillhanda senast 30 dagar före avresedagen har RoS Konsult rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.

Fakturanummer och namn skall anges vid betalning.


Avbeställningskostnader

Följande avbeställningskostnader gäller för samtliga resor:

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften.

Vid avbeställning 30-15 dagar före avresan skall resenären erlägga 25% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

Vid avbeställning 14-8 dagar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

Sker avbeställningen senare än 8 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

I det fall ingen avbeställning sker och resenären ej infinner sig på för avresan angiven tid och plats, eller i det fall resenären ej kan deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar etc äger RoS Konsult rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

Avbeställning kan göras på följande sätt:

Vardagar mellan kl 09.00 – 18.00 på telefon 0511-16977

Dygnet runt via e-post: info@roskonsult.com


Avbeställningsskydd

För avbeställningsskydd hänvisar RoS Konsult till Gouda Reseförsäkring  som är ett stort och etablerat försäkringsbolag. Avbeställningsskyddet tecknas enkelt direkt med Gouda Reseförsäkring och gäller enligt deras villkor.


Ändring av priser och avtalsvillkor

RoS Konsult förbehåller sig rätten att innan avtal träffats med resenären göra ändringar av uppgifter på hemsida.

RoS Konsult förbehåller sig rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkor för en viss resa. Vid ändringar av avtalsvillkor gäller bestämmelser i Lag om paketresor, §12.


Ändringar i resans genomförande

Dagsprogram för rundresor och utflykter kan komma att påverkas av olika oförutsedda omständigheter (t.ex. väderförhållanden, inställda eller försenade transportmedel etc) som kan få till följd att ändringar i dagsprogram är nödvändiga. RoS Konsult försöker alltid hantera oförutsedda omständigheter på ett sådant sätt att resan påverkas så lite som möjligt.

Om resenären uteblir från angivna transporter eller annars underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse inte påräknas.


Faktura och färdhandlingar

Det åligger resenären att kontrollera att bokningsuppgifter är korrekta på såväl faktura som färdhandlingar. Det är särskilt viktigt att för- och efternamn stavas på samma sätt som i passet. I det fall färdhandlingar innehåller passnummer är även detta särskilt viktigt att kontrollera. Eventuella felaktigheter bör påtalas omedelbart.


Flygbiljetter

RoS Konsult tar inte ansvar för ändringar i flygtider som sker av flygbolag och flygtider bör därmed betraktas som preliminära (även sådana som anges på bokningsbekräftelse). Namnbyten är förenade med kostnader. För flygbiljetterna som är gruppbiljetter med reguljärflyg kan återbetalning av avgiften ej erhållas om avbokning sker senare än 30 dagar före avresan.


Resegaranti

RoS Konsult har ställt lagstadgad resegaranti hos Kammarkollegiet. Vid frågor kontakta Kammarkollegiet